Wie Ben JIJ ?

J I J

Ben je jouw naam ? Ben je waar je goed of slecht in bent ? Ben je jouw werk ? Ben je wat je hebt ? Ben je wat je eet, wel of niet doet, … ? Ben je jouw burgerlijke status ?

 

Ben je wie of wat je denkt die je bent ?
Ben je wie of wat je voelt dat je bent ?
Ben je wie of wat je gelooft die je bent ?
Ben je wie of wat je vermoedt dat je bent ?

 

Wie Ben je werkelijk ?

Wie ben je zonder je werk, zonder je bezit, zonder je vriend(in)en, zonder je familie, gezin, zonder jouw eigenschappen, zonder je vaardigheid, zonder … je gezondheid, zonder … je lichaam …

Alles wat je zegt dat je niet bent, ben je in elk geval wél, alles wat je zegt dat je bent, geeft eerder aan wie je wilt zijn … maar uiteindelijk ben je ze allemaal NIET!!!

Wie is de waarnemer van wie of wat je bent ?

Wie is dan die kale IK zonder al dat bovenstaande ??? Wat blijft er dan over ???

Kun je gewoon (blij) zijn zoals een kind, zonder enige reden… letterlijk zonder iets… met NIETS…

 

Eenheid in verscheidenheid. Wij zijn één. Jij bent mij. Ik ben jou. We zijn allemaal in jou. Jullie allen zijn in mij.


Hemel & Hel

Je bent in de Hemel alléén maar als je eerst in de Hel bent geweest. Zo ook de weg ernaar toe: je kunt alleen de weg naar de Hemel weten als je ook eerst de weg naar de Hel kent.
Het enige zinnige streven in ons leven is het versmelten met de Hemel, met de Vader en de Zoon en Heilige Geest. Dus ja, versmelten met onze eigen kern met alle kenmerken: hebbelijk en onhebbelijkheden.


Liefde, Blijdschap, Vrede, Geduld, Vriendelijkheid, Goedheid, Trouw, Zachtmoedigheid en Zelfbeheersing. Maar ook angsten, hebzucht (begeerten, verlangens), hart, jaloezie, arrogantie, onwetendheid.

 

De Hemel bereik je langs deze weg: Respect – Nederigheid – Waarheid (simpele Eerlijkheid, absolute Oprechtheid, Transparantie) – Tolerantie – Compassie – Tevredenheid – Dankbaarheid – Blijdschap – Harmonie – Licht – Wijsheid – Verwondering – Onthechting …

De Hemel begint bij en in jezelf… Breid deze dan uit…

Liefde is de kern

Daarvoor is het belangrijk dat wij onszelf openstellen en reinigen zodat we waardige, heilige ruimte in ons kunnen creëren voor de Hemel.


“Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees buiten. Vrees heeft pijn, en wie vreest, is niet volmaakt in de liefde.”


Angst trekt vijandigheid aan… alleen Zuivere Liefde kan deze (corona) kracht uit hét veld drukken…


Wat zijn uw motieven in uw doen en laten ? Is het zelfbehoud ?

Is het eigen belang ? Eigen winst ? Of onvoorwaardelijke
Liefde

    Rampen veroorzaakt door Ego

Als allereerste is het belangrijk om te weten en bewust te zijn van wat de oorzaak is van alle rampen in ons individueel leven en dus ook van alle rampen in de wereld dien ten gevolge. In feite zijn we allen individueel verantwoordelijk voor alles wat zich in onze wereld afspeelt. Het is het gevolg van alles wat we hebben bijgedragen in deze. De gewone oorzaak en gevolg wetten (karma).

Het ego – geldingsdrang, die op de troon van ons leven heerst, is de allerergste vijand en vernietiger. Ego is op zichzelf onschuldig, maar op de troon is het de duivel.

Om aan dit probleem te werken, beginnen we met het zuiveren van ons leven. Absolute oprechtheid en eerlijkheid is de sleutel tot zelfbevrijding.

    Lijden

Aan dit grote probleem van ego hangt een 8-voudige pijn die allen geworteld zijn in het niet kunnen vervullen van wat wij verlangen, wensen of willen (grijpen is lijden):

 1. pijn door te leven
 2. pijn door veroudering
 3. pijn door ziekte
 4. pijn door de dood
 5. pijn door niet te verkrijgen wat gewenst is
 6. pijn door scheiding van geliefden
 7. pijn door bij iemand te zijn die je haat
 8. pijn door de 5 aggregaten (ego, mind, denkgeest bestaande uit: vorm, gevoel (voelen/waarnemen), perceptie (denken), wilsactiviteit (daad), (compleet/gehecht) bewustzijn).
  De vijf aggregaten zijn 色, 受, 想, 行, 識. de vertaling is ongeveer: vorm, gevoel (voelen/waarnemen), perceptie (denken), wilsactiviteit (daad), (complete/gehechte) bewustzijn.

Het is bijna ondoenlijk om zonder wil te leven… Wat wel mogelijk is om zoveel mogelijk gehechtheid aan deze 8 pijnen los te laten. Lijden is het blijven vasthouden aan deze (realiteits)pijn(en). Meditatie kan ons hierbij helpen. Doe bijvoorbeeld de Cursus in Wonderen

  Fysieke EHBO

Zeker in deze crisis situatie is het belangrijk om onze afweermechanismen in sterke mate te vergroten, zodat je daarmee allerhande virussen buiten de deur kan houden. Dat geldt zeker ook voor het Corona virus: drink de middenstroom van je ochtend urine (en/of van jongens en meijsjes die niet ouder zijn dan 10 jaar, als jij zelf niet aan de 5 voorwaarden hieronder voldoet). Urinetherapie helpt het voorkomen van ziekten in het algemeen en het geneest. Het kan zowel inwendig als uitwendig gebruikt worden. Het is ons meest natuurlijke, effectieve, kosteloze en krachtige, lichaamseigen paardenmiddel. Het is tevens onze voedingsthermometer: je proeft wat je eet. De smaak is even wennen in het begin… gewoon doorzetten!

De 5 voorwaarden om je urine te mogen gebruiken zijn:

 1. Géén inwendige infecties (darmen, maag, …)
 2. Géén chemische medicijnen. Homeopathische middelen zijn wél ok. De werking van de ingenomen middelen worden versterkt!
 3. Géén alcoholgebruik (i.v.m leververgiftiging)
 4. Géén vleeswaren nuttigen (bevat vele soorten gifstoffen waaronder hormonen)
 5. Liefst ook niet roken (vernauwt bloedvaten)

Het gebruik van pure ascorbinezuur (in vitamine C zijn andere stoffen toegevoegd) is van harte aanbevolen. Verder gebruik van vitaminen en kruiden is ook prima. Veel groente en fruit nuttigen. Hun effecten worden minimaal 2x versterkt.
Speciaal in deze crisissituatie kun je de hele dag door de middenstroom van de urine gebruiken. Hiermee wordt de productie van antistoffen in sterke mate gestimuleerd.

Referentie: https://www.berneboek.com/9789020210194/coen-van-der-kroon/urinetherapie/ of gescande oudere versie: https://drive.google.com/file/d/1KTo0iYbq3EuT0Rap1TGNtYee8_5hYkDE/view?usp=drivesdk

Wil je niet gedwongen worden door een externe instantie, b.v die beruchte vaccinatieplicht? Leer dan om zonder voedsel… ja, sterker nog, zonder drinken door het leven te gaan. Kijk, zie en verwonder jezelf…

De oudste tot op heden levende initiator die men kan vinden … leeft in Australië – meer informatie is te vinden op jasmuheen.com en uitgebreid tot onder andere de breatharianschool.com

Prahlad Jani: The Man who doesn’t Eat or Drink (Internal Urine Reabsorption by the Bladder)

    Persoonlijke reis

Mijn persoonlijke ervaring naar het Licht… terug naar ons aller basis natuur: Licht, sterrenstof… om Breatharian te worden

https://en.wikipedia.org/wiki/Inedia

Eerste vereiste:

0 verlaat deze 2 bazen: mammon = geld (= hebzucht) én lucifer = applaus (= arrogantie, ego, geldingsdrang)… m.a.w stop met het najagen van geld, applaus en dankjewels… gebruik absolute, onvoorwaardelijke Liefde als enige basismotivatie in al je doen en laten… beheers je gedachtestroom in die zin dat je negatieve, liefdeloze gedachten wel bij jezelf toelaat, maar verder daar géén aandacht aangeeft, er verder niet op borduren.
1. ga al je dromen achterna, laat je leiden door je passie. EN NIETS ANDERS !!!
2. zorg dat je in topconditie bent in deze 5 gebieden: fysiek, emotioneel, psychisch, mentaal en spiritueel (= voortdurend in contact te zijn met het Allerhoogste Almachtige God). Zorg dat deze Almachtige God je dekking wordt, je achterban en niets en NIEMAND anders !!! D.w.z. word schoon voor het Aangezicht van God, ja, heilig.
3. Start hiermee met vegetariër te worden: geen vlees van vermoorde levend wezen, enige toelaatbaarheid: levend wezen die op natuurlijke wijze dood is gegaan mag je nuttigen.
Als je medicijnen gebruikt, eet dan zo gezond mogelijk. Als je eet, drink dan zo gezond en zo veel mogelijk, bij voorkeur alleen water en kruidentheeën.
4. bouw je medicijnen af, met of zonder hulp van “alternatieve” genezers, gezondheidsdeskundige(n)
5. bouw daarna je eten af, indien voltooid word je liquidarian genoemd
6. bouw je drinken vervolgens af, indien gelukt word je breatharian genoemd
7. bouw het gebruik van lucht, zuurstof af, indien gelukt word je Airlessnarian genoemd
8. ervaar en geniet van je volledig terugkomst in het licht: levitatie, teleportatie, eeuwig fysieke leven is dan jouw ten deel gevallen

Hulpmiddelen:

ad 4. gebruik urinetherapie (of koop boek) gebruik afgetrokken / gebruikte kruiden als voedsel: b.v zoethout, diverse kruidenthee (jamu)… de overgang naar 5 (liquidarianisme) zal dan naadloos hierop aansluiten
ad 5. drop alle programmeringen en ideeën over wat wel of niet goed of gezond is
ad 6. oefen b.v m.b.v kalimasada, qikung, e.d om zonder zuurstof te leven: anaeroob bewegen, daarna ben je dan vaardiger als je de beweging niet doet… dit is de verklaring van de yogi’s die zich maandenlang begraven kunnen worden zonder dood te gaan of urenlang onder water kan leven (zoals vissen ook gewoon zuurstof uit het water kan extraheren om ervan te leven) – bestudeer evt. waarom vissen niet op land kan leven…
ad 8. begin te genieten dat je gewoon zonder enig reden blij kan zijn, vrede hebt, vriendelijk kan blijven in alle mogelijke (confronterende) situaties, ervaar de fysieke, emotionele, psychische, mentale en spirituele topconditie en stabiliteit (onschendbaarheid) in je en dat de directe wereld om je heen begint te harmoniseren… ervaar je onafhankelijkheid in deze crisis… m.a.w: de crisis doet me nix !!!

    Ziekte

Wees blij als je ziek bent, want dan heb je goede focus, namelijk om weer gezond te worden.
Gezondheid is minstens net zo erg: je verliest dan focus, je weet niet meer wat je echt moet doen… je hebt dan te veel keuzes…

Een paar grepen uit “Een cursus in Wonderen

Als de denkgeest (= mind) het lichaam wil gebruiken voor enige vorm van aanval, valt het lichaam ten prooi aan ziekte, ouderdom en verval.

Wonderen herordenen de waarneming en plaatsen alle niveaus in het ware perspectief. Dit werkt genezend, omdat ziekte ontstaat uit het verwarren van de niveaus.


Wonderen stellen je in staat zieken te genezen en doden op te wekken, want jij hebt ziekte en dood zelf gemaakt en kunt daarom beide afschaffen. Jij bent een wonder, in staat tot scheppen naar het evenbeeld van jouw Schepper. Al het andere is jouw eigen nachtmerrie, en bestaat niet. Alleen de scheppingen van licht zijn werkelijkheid.


Ziekte is een vorm van uiterlijk zoeken. Gezondheid is innerlijke vrede.
Ze maakt dat je door een gebrek aan liefde van buitenaf niet kunt worden geschokt, en geeft je door jouw aanvaarding van wonderen het vermogen de omstandigheden te corrigeren die voortvloeien uit een gebrek aan liefde in anderen.


1Een voorname stap in het Verzoeningsplan is het op alle niveaus ongedaan maken van vergissingen. 2Ziekte, of een ʹniet juiste gerichtheid-van-denkenʹ, is het gevolg van een niveauverwarring, omdat hierbij altijd de overtuiging meespeelt dat iets wat op het ene niveau mis is, het andere nadelig beïnvloeden kan. 3Wij hebben wonderen aangeduid als het middel om niveauverwarring te corrigeren, want alle fouten moeten worden gecorrigeerd op het niveau waarop ze plaatsvinden. 4Alleen de denkgeest is tot vergissingen in staat. 5Het lichaam kan alleen verkeerd handelen wanneer het gehoor geeft aan verkeerd denken. 6Het lichaam kan niet scheppen en de overtuiging dat het dit wél kan – een fundamentele vergissing – veroorzaakt alle lichamelijke symptomen. 7Lichamelijke ziekte is de weerslag van een geloof in magie. 8De hele vervorming waardoor magie ontstond, berust op de overtuiging dat er in de materie een scheppend vermogen schuilt waarover de denkgeest geen zeggenschap heeft. 9Deze vergissing kan twee vormen aannemen: men kan geloven dat de denkgeest kan miscreëren in het lichaam, of dat het lichaam kan miscreëren in de denkgeest. 10Wanneer men begrijpt dat de denkgeest – het enige scheppingsniveau -niet voorbij zichzelf kan scheppen, hoeft geen van beide soorten verwarring meer op te treden.


1Elk stoffelijk middel dat je als remedie tegen lichamelijke kwalen aanvaardt is een herbevestiging van magische beginselen. 2Dit is de eerste stap van het geloof dat het lichaam zijn eigen ziekte maakt. 3Een tweede misstap is: het met niet-scheppende middelen pogen te genezen. 4Hieruit volgt echter niet dat het gebruik van dergelijke middelen ten behoeve van herstel slecht is. 5Soms heeft de ziekte zoʹn sterke greep op iemands denkgeest, dat het hem tijdelijk ontoegankelijk maakt voor de Verzoening. 6In dat geval kan het verstandig zijn om ten opzichte van lichaam en denkgeest een tussenweg te bewandelen, waarbij aan iets van buitenaf tijdelijk genezende werking wordt toegeschreven. 7Want het laatste wat iemand met een onjuiste gerichtheid-van-denken, anders gezegd een zieke, helpen kan, is een verhoging van zijn angst. 8Hij verkeert al in een door angst verzwakte toestand. 9Als hij te vroeg aan een wonder wordt blootgesteld, kan hij in paniek raken. 10Er is een gerede kans dat dit gebeurt wanneer op-zʹn-kop-waarneming de overtuiging heeft gewekt dat wonderen beangstigend zijn.


1De schuldeloze denkgeest kan niet lijden. 2Omdat hij gezond is, geneest de denkgeest het lichaam omdat hij genezen is. 3De gezonde denkgeest kan zich geen voorstelling maken van ziekte, omdat hij zich niet voorstellen kan dat hij iets of iemand zou aanvallen. 4Ik heb eerder al gezegd dat ziekte een vorm is van magie. 5Misschien zou het beter zijn te zeggen dat het een vorm is van een magische oplossing. 6Het ego gelooft dat het de straf van God zal verlichten door zichzelf te straffen. 7Maar zelfs hieruit blijkt zijn arrogantie. 8Het schrijft God de intentie toe te willen straffen, en doet vervolgens alsof deze intentie zijn eigen natuurlijk recht is. 9Het probeert zich al Gods functies – zoals het die ziet – toe te eigenen, omdat het inziet dat alleen op totale loyaliteit kan worden vertrouwd.


1Er zijn heel wat genezers geweest die zichzelf niet hebben genezen. 2Ze hebben geen bergen verzet door hun geloof, omdat hun geloof niet heel was. 3Enkelen hebben af en toe zieken genezen, maar ze hebben geen doden opgewekt. 4De genezer kan niet geloven dat wonderen geen rangorde naar moeilijkheid kennen, tenzij hij zichzelf geneest. 5Hij heeft niet geleerd dat elke denkgeest die God geschapen heeft het evenzeer waard is genezen te worden omdat God hem heel geschapen heeft. 6Er wordt jou niets anders gevraagd dan God de denkgeest terug te geven zoals Hij die geschapen heeft. 7Hij vraagt jou alleen om wat Hij gegeven heeft, in de wetenschap dat dit geven jou genezen zal. 8Gezondheid is heelheid, en de gezondheid van je broeders is de jouwe.


1De waarheid is zonder illusies en bevindt zich daarom binnen het Koninkrijk. 2Alles buiten het Koninkrijk is illusie. 3Toen jij de waarheid weggooide, zag je jezelf alsof je ervan verstoken was. 4Door een ander koninkrijk te maken waaraan jij waarde hechtte, heb je niet louter Gods Koninkrijk in je denkgeest behouden, en aldus een deel van jouw denkgeest erbuiten geplaatst. 5Wat je gemaakt hebt heeft jouw wil gekooid en je een zieke denkgeest bezorgd die moet worden genezen. 6Jouw waakzaamheid tegen deze ziekte is de manier om die te genezen. 7Als je denkgeest eenmaal genezen is, straalt hij gezondheid uit, en onderwijst daardoor genezing. 8Dit maakt jou tot een leraar die onderwijst zoals ik. 9Van mij werd evenzeer waakzaamheid vereist als van jou, en zij die ervoor kiezen hetzelfde te onderwijzen dienen het eens te zijn over wat ze geloven.


1Genezen is het enige soort denken in deze wereld dat lijkt op de Gedachte van God en dat op grond van de elementen die ze gemeen hebben daar makkelijk in kan overgaan. 2Wanneer een broeder zichzelf als ziek waarneemt, neemt hij zichzelf waar als niet heel, en daarom als behoeftig. 3Als ook jij hem op deze manier ziet, zie je hem alsof hij niet in het Koninkrijk was of daarvan was afgescheiden, waardoor je het Koninkrijk zelf voor jullie beiden verduistert. 4Ziekte en afscheiding zijn niet van God, maar het Koninkrijk wel. 5Als je het Koninkrijk verduistert, neem jij waar wat niet van God is.

Als je zowel ziekte als genezing onderwijst, ben je zowel een slechte leraar als een slechte leerling.


1Belemmeringen wegnemen is dan ook de enige manier om hulp en genezing te garanderen. 2Hulp en genezing zijn de normale uitingen van een denkgeest die door het lichaam, maar niet in het lichaam werkt. 3Als de denkgeest gelooft dat het lichaam zijn doel is, zal hij zijn waarneming van het lichaam vervormen en zal hij, door te verhinderen dat hij zich buiten de grenzen ervan uitbreidt, ziekte verwekken door afscheiding te bevorderen. 4Het lichaam waarnemen als een afzonderlijke entiteit kan niet anders dan ziekte bevorderen, want het is niet waar. 5Een communicatiemiddel verliest zijn nut als het voor iets anders wordt benut. 6Een communicatiemiddel als aanvalsmiddel gebruiken is een duidelijke verwarring van doelen.


1Communiceren is verbinden en aanvallen is afscheiden. 2Hoe kun je met één en hetzelfde ding beide tegelijk doen zonder te lijden? 3De waarneming van het lichaam kan alleen door één enkel doel eenduidig worden gemaakt. 4Dit bevrijdt de denkgeest van de verleiding het lichaam in velerlei licht te zien, en vertrouwt het helemaal toe aan het Ene Licht waarin het werkelijk kan worden begrepen. 5Een leermiddel verwarren met een leerdoel is een fundamentele verwarring, die het begrip van beide belemmert. 6Leren moet voorbij het lichaam leiden en de macht van de denkgeest daarin herstellen. 7Dit kan pas worden volbracht als de denkgeest zich tot andere denkgeesten uitbreidt, en zichzelf in zijn uitbreiding niet remt. 8Dit remmen is de oorzaak van alle ziekte, want alleen uitbreiding is de functie van de denkgeest.


1Het lichaam bestaat in een wereld die twee stemmen lijkt te herbergen die elkaar het eigendom ervan betwisten. 2In deze vermeende constellatie wordt het lichaam in staat geacht zijn loyaliteit van de ene naar de andere te verschuiven, waarbij het zowel het begrip gezondheid als ziekte betekenis verleent. 3Het ego sticht, zoals steeds, een fundamentele verwarring tussen middel en doel. 4Door het lichaam als een doel te beschouwen, kan het ego er geen werkelijk gebruik van maken omdat het geen doel is.5Het moet jou opgevallen zijn dat elk doel dat het ego als het zijne aanvaardt, een opmerkelijke eigenschap heeft: 6wanneer je het hebt bereikt schenkt het jou geen voldoening.7En dat is de reden waarom het ego zich gedwongen ziet onafgebroken van doel te wisselen, zodat jij blijft hopen dat het jou toch iets bieden kan.


1Het was bijzonder moeilijk om het geloof van het ego in het lichaam als doel te overwinnen, omdat dit synoniem is met het geloof in aanval als doel. 2Het ego heeft grondig in ziekte geïnvesteerd. 3Hoe kun je immers, als je ziek bent, de vaste overtuiging van het ego weerspreken dat je niet onkwetsbaar bent? 4Vanuit het standpunt van het ego is dit een aantrekkelijk argument, omdat het de onmiskenbare aanval verdoezelt die aan de ziekte ten grondslag ligt. 5Als jij dat inzag en bovendien afzag van alle aanval, zou je niet die valse getuigenis voor de stelling van het ego kunnen afleggen.


1Het is moeilijk ziekte als een valse getuige te zien, omdat je niet beseft dat haar getuigenis volstrekt niet strookt met wat jij wilt. 2Deze getuige schijnt dan ook alleen maar onschuldig en betrouwbaar omdat je hem niet aan een ernstig kruisverhoor hebt onderworpen. 3Had je dat wel gedaan, dan zou jij ziekte niet als zoʹn sterke getuige voor de standpunten van het ego beschouwen. 4Het zou eerlijker zijn te zeggen dat zij die het ego willen, geneigd zijn het te verdedigen. 5Hun keuze van getuigen zou dan ook van meet af aan argwaan moeten wekken. 6Het ego roept geen getuigen op die het met zijn zaak oneens zijn; evenmin doet de Heilige Geest dat. 7Ik heb gezegd dat het vellen van een oordeel de functie is van de Heilige Geest, ter vervulling waarvan Hij volmaakt is toegerust. 8Het ego als rechter velt een allesbehalve onpartijdig oordeel. 9Wanneer het ego een getuige oproept, heeft het die al tot bondgenoot gemaakt.


1Het is nog altijd waar dat het lichaam van zichzelf geen functie heeft, omdat het geen doel is. 2Het ego maakt er echter een doel van, omdat op die manier de ware functie ervan wordt verdoezeld. 3Dat is de bedoeling van alles wat het ego doet. 4Zijn enige oogmerk is de functie van alles uit het oog te verliezen. 5Een ziek lichaam is volkomen onzinnig. 6Het kan ook niet zinnig zijn, omdat ziekte niet hetgeen is waartoe het lichaam dient. 7Ziekte heeft alleen betekenis als de twee basisuitgangspunten waarop de interpretatie van het lichaam door het ego berust, waar zijn: dat het lichaam dient om aan te vallen, en dat jij een lichaam bent. 8Zonder deze uitgangspunten is ziekte ondenkbaar.


1Ziekte is een manier om te demonstreren dat jij kunt worden gekwetst. 2Ze getuigt van je broosheid, je kwetsbaarheid en je uiterst grote behoefte om je op leiding van buitenaf te verlaten. 3Het ego gebruikt dit als zijn beste argument dat jij zijn leiding behoeft. 4Het schrijft eindeloze recepten voor die een noodlottige afloop moeten helpen vermijden. 5De Heilige Geest, die zich dezelfde situatie volmaakt bewust is, doet geen enkele moeite die te analyseren. 6Als de gegevens zinloos zijn, heeft een analyse geen zin. 7De functie van de waarheid is informatie te vergaren die waar is. 8Alle manieren waarop je een vergissing aanpakt leiden tot niets. 9Hoe ingewikkelder de resultaten worden, des te moeilijker het misschien is in te zien dat ze niets te betekenen hebben, maar het is niet nodig om alle mogelijke gevolgen te onderzoeken waartoe de uitgangspunten leiden om ze naar waarheid te kunnen schatten.

Ziekte is slechts het zoveelste voorbeeld van de vasthoudendheid waarmee jij om de leiding vraagt van een leraar die het antwoord niet weet.


1De Heilige Geest leert jou je lichaam alleen te gebruiken om jouw broeders te bereiken, zodat Hij Zijn boodschap via jou onderwijzen kan. 2Dit zal hen en daarom jou genezen. 3Alles wat gebruikt wordt in overeenstemming met zijn functie zoals de Heilige Geest die ziet, kan niet ziek zijn. 4Alles wat anders wordt gebruikt wel. 5Laat het lichaam niet de spiegel zijn van een gespleten denkgeest. 6Laat het geen beeld zijn van jouw eigen opvatting van kleinheid. 7Laat het geen weerspiegeling zijn van jouw besluit om aan te vallen. 8Gezondheid wordt gezien als de natuurlijke staat waarin alles verkeert, wanneer de interpretatie wordt overgelaten aan de Heilige Geest, die geen aanval op wat dan ook waarneemt. 9Gezondheid is het gevolg van het loslaten van alle pogingen om het lichaam liefdeloos te gebruiken. 10Gezondheid is het begin van de juiste visie op het leven onder leiding van die ene Leraar die weet wat het leven is, omdat Hij de Stem van het Leven Zelf is.


1Ik heb eerder al gezegd dat de Heilige Geest het Antwoord is. 2Hij is het Antwoord op alles, omdat Hij weet wat het antwoord op alles is. 3Het ego weet niet wat een echte vraag is, hoewel het er een eindeloos aantal stelt. 4Maar jij kunt dit leren wanneer je de waarde van het ego in twijfel leert trekken en zo het vermogen opbouwt zijn vragen op hun waarde te schatten. 5Wanneer het ego jou tot ziekte verleidt, vraag de Heilige Geest dan niet om het lichaam te genezen, want dat zou slechts betekenen dat jijde overtuiging van het ego overneemt dat het lichaam het eigenlijk doelwit van de genezing is. 6Vraag de Heilige Geest liever jou de juiste waarneming van het lichaam te leren, want alleen de waarneming kan vervormd zijn. 7Alleen de waarneming kan ziek zijn, want alleen de waarneming kan verkeerd zijn.

Alle vormen van ziekte, tot de dood aan toe, zijn fysieke uitingen van de angst te ontwaken.


1Hoe jij ontwaakt is een teken van hoe je de slaap hebt benut. 2Aan wie heb je die ter beschikking gesteld? 3Onder de hoede van welke leraar heb je die geplaatst? 4Telkens wanneer je ontmoedigd wakker wordt, had je die niet aan de Heilige Geest gegeven. 5Alleen wanneer jij opgewekt ontwaakt, heb je de slaap in overeenstemming met Zijn bedoeling benut. 6Je kunt inderdaad ʹbedwelmdʹ zijn door de slaap, als je die ten behoeve van ziekte hebt misbruikt. 7De slaap is evenmin een vorm van de dood als de dood een vorm van bewusteloosheid is. 8Totale bewusteloosheid is onmogelijk. 9Je kunt in vrede rusten alleen omdat jij wakker bent.


1Genezing is de bevrijding van de angst te ontwaken en de vervanging hiervan door de beslissing wakker te zijn. 2De beslissing wakker te zijn weerspiegelt de wil om lief te hebben, aangezien alle genezing het vervangen van angst door liefde inhoudt. 3De Heilige Geest kent geen onderscheid tussen verschillende gradaties van vergissingen, want als Hij zou onderwijzen dat de ene vorm van ziekte ernstiger is dan de andere, zou Hij onderwijzen dat de ene vergissing werkelijker kan zijn dan de andere. 4Zijn functie is alleen onderscheid te maken tussen wat onwaar en wat waar is, en het onware door het ware te vervangen.


1De Bijbel maant je volmaakt te zijn, alle vergissingen te genezen, geen gedachte te koesteren over het lichaam als iets afzonderlijks, en alles te volbrengen in mijn naam. 2Deze naam is niet enkel de mijne, want onze identificatie hebben we gemeen. 3De Naam van Gods Zoon is één, en jij wordt gemaand de werken der liefde te verrichten omdat wij dit Eenzijn gemeen hebben. 4Onze denkgeesten zijn heel omdat ze één zijn. 5Als jij ziek bent betekent dit dat jij je van mij terugtrekt. 6Jij kunt je echter niet van mij alleen terugtrekken. 7Jij kunt je louter van jezelf en mij terugtrekken.


1Het is je vast al opgevallen dat dit een uiterst praktische cursus is, een die precies bedoelt wat hij zegt. 2Ik zou je niet vragen iets te doen wat jij niet kunt, en het is onmogelijk dat ik iets kan wat jij niet kunt. 3Hiervan uitgaande, en wel heel letterlijk, is er niets wat jou kan weerhouden precies te doen wat ik vraag, en alles pleit ervoor dat je dat ook doet. 4Ik leg je geen beperkingen op, omdat God er jou geen oplegt. 5Wanneer jij jezelf beperkt, zijn wij niet één van denkgeest, en dat is ziekte. 6Maar ziekte is niet iets van het lichaam, maar van de denkgeest. 7Alle vormen van ziekte zijn even zovele tekenen dat de denkgeest gespleten is en geen eenduidig doel aanvaardt.

Hoofdstuk 10 – DE AFGODEN VAN ZIEKTE
Paragraaf III. De god van de ziekte
8De afgoden zijn niets, maar hun aanbidders zijn zieke Zonen van God. 9God wil hen graag van hun ziekte verlost zien en tot Zijn Denkgeest zien teruggebracht.


1Geloven dat een Zoon van God ziek kan zijn is geloven dat een deel van God kan lijden. 2Liefde kan niet lijden, omdat ze niet aanvallen kan. 3De herinnering van de liefde brengt dan ook onkwetsbaarheid met zich mee. 4Schaar je in tegenwoordigheid van een Zoon van God niet aan de zijde van ziekte, zelfs als hij erin gelooft, want door God in hem te aanvaarden wordt de Liefde van God die hij vergeten is, erkend.


1Geloven dat een Zoon van God ziek is staat gelijk aan het aanbidden van dezelfde afgod als hij. 2God heeft liefde geschapen, geen afgoderij. 3Alle vormen van afgoderij zijn karikaturen van de schepping, onderwezen door zieke denkgeesten die te verdeeld zijn om te weten dat de schepping macht deelt en zich die nooit toeëigent. 4Ziekte is afgoderij, want het is het geloof dat jou macht kan worden ontnomen. 5Dit is echter onmogelijk, want jij bent deel van God, die alle macht is. 6Een zieke god moet een afgod zijn, gemaakt naar het beeld van wat zijn maker denkt dat hij is. 7En dat is precies wat het ego in een Zoon van God ziet: een zieke god, eigengemaakt, eigenmachtig, heel kwaadaardig en heel kwetsbaar. 8Wil jij deze afgod aanbidden? 9Wil jij dit beeld redden en daarvoor waakzaam zijn? 10Ben je werkelijk bang dit te verliezen?

Wanneer een broeder ziek is, komt dat doordat hij niet om vrede vraagt, en daarom niet weet dat hij die heeft. Vrede aanvaarden betekent illusies afwijzen, en ziekte is een illusie.

Je hoort de god naar wie jij luistert. Jij hebt de god van de ziekte gemaakt, en door hem te maken stelde jij jezelf in staat hem te horen.


1Alleen bij het altaar van God zul jij vrede vinden. 2En dit altaar bevindt zich in jou, omdat God het daar heeft geplaatst. 3Zijn Stem roept jou nog steeds op terug te keren, en Hij zal gehoord worden wanneer jij geen andere goden voor Zijn aangezicht plaatst. 4Je kunt de god van de ziekte voor je broeders opgeven; in feite zul je dit wel moeten doen, wil je hem voor jouzelf opgeven. 5Want als jij de god van de ziekte ergens ziet, dan heb je hem aanvaard. 6En als je hem aanvaardt zul jij je neerbuigen en hem aanbidden, omdat hij werd gemaakt om Gods plaats in te nemen. 7Hij vormt de overtuiging dat jij kunt kiezen welke god werkelijk is. 8Hoewel het duidelijk is dat dit niets te maken heeft met de werkelijkheid, is het even duidelijk dat dit alles te maken heeft met de werkelijkheid zoals jij die waarneemt.

Paragraaf IV. Het einde van ziekte
Ziekte en volmaaktheid zijn onverenigbaar met elkaar. Als God jou volmaakt geschapen heeft, ben jij volmaakt. Als je gelooft dat je ziek kunt zijn, heb jij andere goden voor Zijn aangezicht geplaatst. God voert geen oorlog tegen de god van de ziekte die jij gemaakt hebt, maar jij wel.

Paragraaf V. Het afwijzen van God

1De rituelen van de god van de ziekte zijn vreemd en zeer veeleisend. Vreugde is nooit veroorloofd, want depressiviteit is het teken van je trouw aan hem. Depressiviteit betekent dat jij God hebt afgezworen. Velen zijn bevreesd voor godslastering, maar ze begrijpen niet wat dit betekent.
2Het is onmiskenbaar dat de god van de ziekte de afwijzing van gezondheid eist, gezondheid is immers lijnrecht tegengesteld aan zijn eigen voortbestaan. 3Maar ga eens na wat dit voor jou betekent. 4Als je niet ziek bent, kun jij de goden die jij gemaakt hebt niet behouden, want alleen als je ziek bent is het voorstelbaar dat jij die wilt. 5Godslastering is dus zelfvernietigend, en niet Godvernietigend. 6Het betekent dat jij bereid bent jezelf niet te kennen teneinde ziek te kunnen zijn.


1Wend je voor genezing niet tot de god van de ziekte, maar alleen tot de God van liefde, want genezen betekent Hem erkennen. 2Wanneer jij Hem erkent, zul je weten dat Hij nooit opgehouden is jou te erkennen, en dat in Zijn erkenning van jou je bestaansgrond ligt. 3Jij bent niet ziek en jij kunt niet sterven. 4Maar je kunt jezelf wel verwarren met zaken die dat wel doen. 5Bedenk echter dat dit godslastering is, want het betekent dat je God en Zijn schepping, waarvan Hij niet te scheiden is, zonder liefde beziet.


1Jij kunt niet gelukkig zijn wanneer je niet doet wat jij werkelijk wilt, en je kunt dit niet veranderen, omdat het niet voor verandering vatbaar is. 2Het is onveranderbaar dankzij Gods Wil en die van jou, want anders zou Zijn Wil niet worden uitgebreid. 3Je bent bang Gods Wil te kennen, omdat je gelooft dat die niet de jouwe is. 4Deze overtuiging vormt heel je ziekte en heel je angst. 5Ieder symptoom van ziekte en angst komt hieruit voort, want juist deze overtuiging zorgt ervoor dat je niet wilt weten. 6Door dit te geloven verschuil jij je in de duisternis, en ontken je dat het licht in jou is.

Hoofdstuk 10 – GOD OF HET EGO
Paragraaf II. De uitnodiging tot genezing
1Als ziekte gelijkstaat met afscheiding, is de beslissing om te genezen en te worden genezen de eerste stap naar de erkenning van wat jij werkelijk verlangt. 2Iedere aanval is een stap ervandaan en iedere genezende gedachte brengt het dichterbij.


1In de werkelijke wereld is geen ziekte, want er is geen afscheiding en geen verdeeldheid. 2Alleen liefdevolle gedachten worden er waargenomen, en omdat niemand verstoken is van jouw hulp, vergezelt Gods Hulp jou overal. 3Naarmate jouw bereidheid groeit om die Hulp te aanvaarden door erom te vragen, zul je die geven omdat je die wilt. 4Niets zal je genezend vermogen te boven gaan, want niets zal jou geweigerd worden op je eenvoudig verzoek. 5Welke problemen zullen er niet verdwijnen in de Tegenwoordigheid van Gods Antwoord? 6Vraag dan om de werkelijkheid van jouw broeder te leren kennen, want dat is wat je in hem waarnemen zult, en je zult jouw schoonheid in de zijne weerspiegeld zien.

Jezelf liefhebben betekent jezelf genezen, en je kunt niet een deel van jou als ziek waarnemen en tevens je doel bereiken. Broeder, wij genezen tezamen zoals wij tezamen leven en tezamen liefhebben.


1Wonderen zijn niets anders dan het omzetten van ontkenning in waarheid. 2Als zichzelf liefhebben zichzelf genezen betekent, dan hebben zij die ziek zijn zichzelf niet lief. 3Daarom vragen ze om de liefde die hen kan genezen, maar die ze zichzelf ontzeggen. 4Als ze de waarheid over zichzelf kenden, zouden ze niet ziek kunnen zijn. 5De taak van de wonderdoener wordt derhalve het ontkennen van de ontkenning van de waarheid.6De zieken dienen zichzelf te genezen, want de waarheid ligt in hen. 7Maar omdat ze haar versluierd hebben, moet het licht van een andere denkgeest de hunne binnenschijnen, omdat dit licht het hunne is.


1Zie in ziekte dan eens te meer een roep om liefde, en schenk jouw broeder wat hij meent zichzelf niet te kunnen geven. 2Wat de ziekte ook mag zijn, er is maar één remedie. 3Zoals jij heel maakt, zul je heel gemaakt worden, want in ziekte de vraag om gezondheid zien is in haat de roep om liefde herkennen. 4En jouw broeder geven wat hij werkelijk wil, is het aan jezelf geven, want je Vader wil dat jij je broeder kent als jezelf. 5Beantwoord zijn roep om liefde, en de jouwe is beantwoord. 6Genezing is de Liefde van Christus voor Zijn Vader en voor Zichzelf.

Want God heeft genezing niet gegeven los van ziekte, noch een remedie ingesteld waar geen ziekte kan zijn.

Paragraaf VII. De wetten van genezing
Dit is een cursus in wonderen. En dus dienen de wetten van genezing te worden begrepen voordat het doel van de cursus kan worden bereikt.

Alle ziekte komt voort uit afscheiding. Wanneer de afscheiding wordt afgewezen, verdwijnt ze. Want ze is voorbij zodra het idee dat haar heeft teweeggebracht is genezen, en door innerlijke gezondheid vervangen.

Ziekte is slechts een ʹkleineʹ dood, een vorm van wraak die nog niet totaal is.

Waar wordt genezing dan gevonden? Alleen waar aan haar oorzaak haar gevolgen worden gegeven. Want ziekte is een zinloze poging het oorzaakloze van gevolgen te voorzien, en er zo een oorzaak van te maken.

Genezing is het gevolg van denkgeesten die zich met elkaar verbinden, zoals ziekte ontstaat door denkgeesten die zich van elkaar afscheiden.

Ziekte is de eis dat het lichaam iets is wat het niet is.

CORONA maatregelen

Lieve, lieve mensen… dit levend boodschap, d.w.z dat de inhoud van dit bericht voortdurend aan wijzigingen onderhevig is, voortdurend bijgesteld, aangescherpt, wordt u hier aangeboden…

 

Het is van het hoogste en aller, aller grootste belang dat een ieder van ons werkt aan de creatie van harmonie in en om ons directe omgeving om samen deze wereldramp te kunnen neutraliseren.

 

Onderschat alstublieft niet wat u als individu bewerkstelligt in de wereld. Elke kleine verandering die u veroorzaakt, zelfs in uw uppie waar verder geen andere mensen bij betrokken is, heeft zijn GROOOTEEE onherroepelijke effect in de wereld.

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Butterfly_effect

 

Als slechts ’n gefladder van een vlinder zo’n groot effect kan hebben in de bepaling van de wereldklimaat, laat staan dat wij als mensen die VELE VELE VELE malen groter effect kunnen veroorzaken, eigenlijk al reeds veroorzaakt hebben, tot grote globale rampen in staat zijn te veroorzaken.

 

De disharmonie, ramp (ziekte, onvrede, hebzucht, haat, …) in ons individueel leven vindt zijn weerslag in de wereld om ons heen !!!

 

Daarom is het van het GRRROOOTSTE belang om hieraan te werken. NIEMAND, maar dan ook werkelijk NIEMAND kan zeggen “ik heb niets met deze crisis, ramp mee te maken”.

 

Afkeer en veroordeling van en naar elkaar toe, zal de ramp waar we nu met z’n allen in zitten ALLÉÉN MAAR VERERGEREN. Bangmakerijen heeft totaal géén zin. Begin direct met goed doen.

 

Iedereen wordt opgeroepen om in uw kleine individuele leven goede harmonie te herstellen teneinde harmonie in de wereld te kunnen herstellen. DIT MOETEN WE ECHT MET Z’N ALLEN DOEN, het lukt echt niet om alleen maar ’n paar van ons GLOBALE HARMONIE voor elkaar te krijgen…

 

Dus JA, werk aan de moraliteit. Die 10 geboden is wel absolute minimum en werkelijk het gemakkelijkst om mee te beginnen !!!

 

Kun je, als je op precies deze seconde voor God’s aangezicht verschijnt (dus gewoon doodvalt), een schone lei aanbieden, volstrekt in staat zijn om je volledige verantwoording af te leggen voor het Hoogste Hemelse Gerechtshof ??? ‘Tis echt wel balen als je nu zou zeggen: “ik geloof daar niet in” en je plotseling voor dit Gerechtshof komt. Zie je ’t voor je ? Krijg je direct als eerste te horen: “NIET INTERESSANT, hier is de verrekening… iedereen is toch (gratis voor niks) met geweten geboren ? Deze rantsoen is je gids, dus had je maar goed er naar geluisterd !”

 

Een wijze koning in het verleden gaf zichzelf de schuld met de gedachte: “Als de mensen in talloze regio’s overtredingen begaan, moeten deze overtredingen op mijn persoon rusten”. Helaas, helaas bestaan die wijze koning(in)(en) niet meer. Dus je staat er nu echt alléén voor !!!

 

Het is absoluut VAN BELANG dat je ziet en/of begrijpt dat ieder van ons individueel verantwoordelijk is voor het ontstaan ÉN onderhouden van deze ramp.

 

Ieder van ons kan onmogelijk vanuit eigen perspectief de aarde zien, zonder zelf in te stappen in ’n shuttle, of vanuit grote hoogte te zien, dat de aarde ovaal, rond of plat is – evenmin kun je zien wat het globale effect is van ons individueel handelen, tenzij u uzelf (uw bewustzijn) omhoog kan trekken middels het wakker worden, door hogere bewustzijn, frequentie te verkrijgen middels gebed en meditatie en klassen van b.v de Waarheidslessen te volgen.

 

In Meditatie verandert het structuur van de DNA … Meditatie is gewoon 100%, 200% aanwezig zijn bij dat wat je doet, alléén en zonder te praten…

 

Meditatie MOET resultaat hebben: absoluut nieuwe inzicht(en) moet het gevolg zijn van je gebed/meditatie. Anders is het pro forma meditatie/gebed, meditatie/gebed voor de show…

 

Dus geen zorgen maken lieverds… mediteer… de hele dag door… dan ben Ik ook bij je… wie kan Mij dan nog klein krijgen…

 

Ga nu meteen aan de slag !!! Véél werk aan de winkel !!! Haast U, tijd dringt !!! HARMONIE is de sleutelwoord…

 

Roep iedereen op om mee te helpen…