Stichting APAICI

Het belangrijkste doel van deze stichting is om de minder bedeelde kinderen in de wereld, vooral weeskinderen, ondersteuning te bieden en / of van basislevensbehoeften te voorzien op het gebied van onderdak, onderwijs en onderzorg (gezondheidszorg).

Aangezien materiële armoede eigenlijk NIET bestaat, is de doelstelling van deze stichting verschoven naar de ondersteuning van immateriële armoede, de geestelijke, psycho-emotionele aspecten van het leven. De eerste kenmerken van immateriële armoede zijn: zich ontevreden voelen, ongelukkig voelen, in onvrede met anderen leven, enz., enz.

Materiële armoede in de wereld is gecreëerd door de overheid van diens staat. Het heeft dus geen zin om te dweilen met de kraan open.

Immateriële armoede is gecreëerd door de individu zelf. De stichting doet een poging om een oase in deze Nederlandse woestijn te creëren. Een kleine Hemel op aarde.
Daar de Hemel en Hel “tussen de oren” ligt, is het de bedoeling om deze individuele Hellen te herstellen, te transformeren naar de Hemelse sferen. Onderwijs voor de mind, de geest is dan noodzakelijk. In dit onderwijs leren we zaken zoals: tevredenheid, dankbaarheid, heelheid en Liefde.

In de rijke westerse wereld bestaat de armoede in grote mate. Deze armoede leeft vaak in de al weeskinderen geworden volwassenen.
In derde wereld landen zoals India, Africa, Indonesië die toegedicht zijn alszijnde landen met materiële armoede, leven de mensen gewoon in gelukzaligheid.

APAICI beleidsplan. Meer informatie is te vinden in de Cloud Drive:

APAICI administratie

Het is belangrijk om volledig transparant te kunnen zijn … om doodeerlijk te zijn … en vooral om verantwoord bezig te zijn … vermogen om te kunnen antwoorden, om antwoorden overal op te hebben, om wat voor vragen dan ook te kunnen beantwoorden, verantwoording af te leggen … Verslag uitgeoefende activiteiten APAICI.

Een paar snelkoppelingen:

RSIN/fiscaal nummer: 8583 935 66
KvK-nummer 70611149
Handelsregister Kamer van Koophandel: SBI-code: 94993

Contactgegevens:

Nederland:

Indonesia:

India:

Naam en Logo uitleg

Centraal staat de schematische voorstelling van Laminin in het symbool. Het is de symbool van Christus waar onze universum onder valt. Hij is de top. Alle andere materialisaties inclusief wij mensen vallen onder Zijn supervisie. In de universum die wij kennen, is alles geschapen om Zijnent wil en glorie.

  • Als kruis voorgesteld: Kolossenzen 1:15-17
  • Als zwaard voorgesteld: Hebreeën 4:12-13
  • Het anker als totaalbeeld: Hebreeën 6:19-20.

Laminin, de beste eiwitcel ooit.
Laminin is het belangrijkste niet-collageen component van de basale lamina, zoals die waarmee alle cellen met een epithelium verbonden zijn.
Het is de één eiwitcel die alles samen houdt. Zonder laminin valt alles uit elkaar.
Laminin is essentieel bij het bij elkaar houden van de totale lichaamsstructuren. Laminin is vinden in elk levend ding of iets die een eiwit bevat.

De achtergrond, de heldere hemel in de avond waar de sterren goed te zien zijn, symboliseert de duisternis waarin God zijn Licht en al Zijn sterren (wij mensen) laat schijnen. En Hij die als DE AlBron van Licht als anker dient waar iedereen veiligheid, vastigheid en bescherming vindt.

APA betekent “wat” in het Indonesisch, Het kan verder deze afkortingen hebben:
Agapé Probleem Aanval/Analyse/Algoritme – met Liefde een probleem Algoritmisch tegemoet treden.

ICI kan deze afkortingen/betekenissen hebben:

  • Informatie, Communicatie en Integratie – leven mag in eerste instantie niet afhangen van informatie, maar Communicatie blijft essentieel voor ons bestaan, communicatie die niet gebaseerd is op informatie maar op onvoorwaardelijke Liefde die uiteindelijk tot integratie leidt. Intuïtie is daarom de beste bron van informatie
  • ICI in het Engels letter voor letter lezen: “ik zie ik” → ik zie mezelf
  • ICI in het Frans betekent: hier